+91 22 2202 5452
info@mantralayacoopbank.com
Opening: 10:00 am to 5:00 pm
A. डिफॉल्टर्सची नोटीस (अस्तित्त्वात असलेल्या & विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे सारखेच; प्रस्तावित)
प्रथम सूचना १५५/रुपये + जीएसटीएन (टपालसह)
अंतिम लक्षात २५५/रुपये + जीएसटीएन (टपालसह)
कायदेशीर सूचना १000/रुपये + जीएसटीएन (टपालसह)
कोर्टाची सूचना १000/रुपये + जीएसटीएन (टपालसह)
B. स्थायी सूचना
(प्रत्येक सूचना) शून्य
C. प्रति पृष्ठ लेजर फोलिओ शुल्क
( प्रति पृष्ठ 40 प्रविष्ट्या) शून्य
D. कर्ज अर्ज १0 /रुपये + जीएसटीएन   १00/रुपये + जीएसटीएन (गृहनिर्माण साठी)
E. उशीरा देय शुल्क १00/रुपये + जीएसटीएन
F. कोणतेही थकीत प्रमाणपत्र नाही १00/रुपये + जीएसटीएन