+91 22 2202 5452
info@mantralayacoopbank.com
Opening: 10:00 am to 5:00 pm

उत्पादन  कोड 

ठेवीचा प्रकार 

कार्यकाळ 

व्याज दर (%) 

१0 

बचत ठेव 

३ 

११ 

चालू ठेव 

 

नाही

६0 

मुदत ठेव 

३0 ते ४५ दिवस 

३.५0 

 

 

४६ करण्यासाठी

 ९0 दिवस 

 

 

९१  करण्यासाठी 180 दिवस  

 

 

१८१  करण्यासाठी ३६४ दिवस 

 

 

१ करण्यासाठी २ वर्षे  

६.५०

 

 

२ करण्यासाठी ३ वर्षे 

६.७५

 

 

३ करण्यासाठी ५ वर्षे 

७ 

 

 

५ वर्षे आणि त्याहून अधिक 

६.५०

६२

आवर्ती ठेव 

१ करण्यासाठी २ वर्षे 

६.५०

 

 

२ करण्यासाठी ३ वर्षे 

६.७५

 

 

३ करण्यासाठी ५ वर्षे 

 

 

५ वर्षे आणि त्याहून अधिक 

६.५०

६१

संचयी मुदत ठेव 

१ करण्यासाठी २ वर्षे 

६.५०

 

 

२ करण्यासाठी ३ वर्षे 

६.७५

 

 

३ करण्यासाठी ५ वर्षे 

७ 

 

 

५ वर्षे आणि त्याहून अधिक

६.५०

६३ 

एमआयडीएस ठेव 

१ करण्यासाठी २ वर्षे 

६.५०

 

 

२ करण्यासाठी ३ वर्षे 

६.७५ 

 

 

३ करण्यासाठी ५ वर्षे 

७ 

 

 

५ वर्षे आणि त्याहून अधिक 

६.५०

६४ 

थ्रीफ्ट डिपॉझिट 

0.25% अधिक व्याजाचा दर वरिष्ठ नागरिक आणि सेवेतील सेवानिवृत्त सदस्यास देण्यात येईल.